Kategoriat
Yleinen

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (POMA) uudistaa työnhakupalveluja – mitä se voi tarkoittaa asiakkaiden näkökulmasta?

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli eli kutsumanimeltään POMA tulee voimaan toukokuussa 2022. Uudella mallilla tavoitellaan parempaa työllisyysastetta, laadukkaampia työllisyyspalveluja sekä työnhakijoiden tarpeisiin paremmin kohdentuvia palveluja. Työnhaussa painottuu entistä enemmän työnhakijan omatoimisuus, mutta toisaalta työnhakuun voi saada aiempaa enemmän yksilöllistä tukea. Tuki painottuu eritoten työttömyyden alkuvaiheeseen, joka tukee nopeampaa uudelleen työllistymistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.) Työnhakijan näkökulmasta omatoimisuus konkretisoituu […]