Kategoriat
Yleinen

Työkirjasta tukea ja apua digitaitojen harjoitteluun

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut 3. vuoden sosionomiopiskelija Nea Sundström. Olen ollut SoTyDigi-hankkeessa tekemässä syventävää harjoittelua koskien sosionomin opintoja. Tein harjoitteluni kehittämistyönä ja kehitin digiosaamisen työkirjan. Osallistuin harjoittelun aikana digivalmennusten työpajoihin, jota kautta keräsin tietoa työkirjaa varten. Tässä artikkelissa kerron kokemuksiani millaista on ollut tehdä harjoittelua hankkeessa ja esittelen kehittämäni työkirjan. Sosionomi digiosaamisen kehittäjänä Itselle kehittämistyö […]


Kategoriat
Yleinen

Digiosaaminen on nopeimmin muuttuvaa osaamista – pysytkö vauhdissa mukana? 

Tiedät varmastikin, että suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen digitalisaation avulla. Monet liittävät digitalisoitumisen COVID-19-epidemiaan, joka sysäsikin liikkeelle digitaalisten palvelujen merkittävän kasvun myös sosiaali- ja terveysalalla. Epidemia ei kuitenkaan ollut perimmäinen lähtökohta digitalisoitumiseen, vaan jo useita vuosia aiemmin asetettu tavoite, että Suomi on edelläkävijä digitalisaatiossa ja teknisessä kehityksessä (Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanke 2015-2019 ja Digitalisaation edistämisen ohjelma […]


Kategoriat
Yleinen

Yhteiskehittämistä asiakas- ja käyttäjäymmärryksen pohjalta digitaitojen parantamiseksi

SoTyDigi-hankkeessa toteutettiin maakunnan sosiaali- ja työllisyysalan toimijoille räätälöity yhteiskehittämiseen osallistava palvelumuotoiluvalmennus syksyllä 2022. Kouluttajina ja työpajojen fasilitaattoreina toimivat Sanna Soppela ja Maria Laukkanen Itä-Suomen Yliopiston Jatkuvan oppimisen keskukselta. Valmennukseen osallistujat olivat Siun soten ja Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja työllisyyspalvelujen sekä kehittämishankkeiden työntekijöitä. Valmennuksen tavoitteena oli kehittää uusia ratkaisuja vahvistamaan asiakkaiden ja työntekijöiden digiosaamista sosiaali- ja […]


Kategoriat
Yleinen

Erilaisia asiakastarinoita digiyhteiskunnasta

Millaista digiyhteiskunnassa on elää työttömän ihmisen näkökulmasta katsottuna? Millaisia heidän digitaitonsa ovat? Miten digitalisaation on vaikuttanut heidän arkeensa ja palveluiden käyttöön? Voivatko puutteelliset digitaidot vaikuttaa työllistymiseen? Tiedonkeruu asiakkaita osallistamalla Näihin ja muutamiin muihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastausta SoTyDigi-hankkeessa keväällä 2022. Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden digitaitojen ja digipalveluiden käyttökokemusten kartoittaminen oli osa hankkeen kehittämisprosessin ensimmäistä vaihetta. […]


Kategoriat
Yleinen

Vuorovaikuttamassa verkossa (osa 2): Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Edellisessä blogissa kirjoitin, että verkossa tapahtuvan kohtaamisen (koulutus, fasilitointi, kokous ym.) tavoitteena on saada osallistuja keskiöön. Hyvän vuorovaikutuksen ja osallistujien osallistamisen rinnalla aivan yhtä oleellista on, että käytössä on myös asianmukainen sovellus (alusta), riittävästi teknistä osaamista, hyvä käsikirjoitus, osallistavia työkaluja ja huumoria. VIRTU-koulutuksen kehittänyt Heidi Wahl korostaa, että kaikki hyvä virtuaalisessa koulutuksessa ja fasilitoinnissa lähtee […]


Kategoriat
Yleinen

Vuorovaikuttamassa verkossa (osa 1)

SoTyDigi-hanke järjesti viime keväänä sosiaali- ja työllisyysalan toimijoiden verkoston tapaamisia Teamsissa, siis verkossa. Vaikka etäkokoukset ovat yleistyneet parin vuoden sisällä, olemme aina ensikertalaisia uuden verkoston ja uusien ihmisten kanssa. Meillä kaikilla on erilaista opittavaa teknisesti verkkotyöskentelystä, mutta haasteita voi tulla myös osallistujien osallistamisessa ja sitouttamisessa. Sanotaan, että tekemällä oppii, ja se pätee myös tässä lajissa. […]


Kategoriat
Yleinen

Kenelle etävalmennus sopii? Millaista on kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena asiakkaiden mielestä?

Kuntoutusta järjestäville ja tuottaville tahoille palvelujen digitalisointi on herättänyt kysymyksiä muun muassa etäkuntoutuksen tietoturvasta sekä siitä, millaisille asiakkaille etäteknologian käyttö soveltuu ja minkälaisia interventioita voidaan etäyhteyksin toteuttaa. Etäkuntoutuksen hyödyntämistä puolletaan muun muassa sillä, että se mahdollistaa palvelujen saatavuuden kaikille ja tuo kuntoutuksen asiakkaiden omaan toimintaympäristöön. Etäkuntoutuksen käyttöönoton hidasteena tai esteenä pidetään teknologian arvioitua kustannusta ja […]


Kategoriat
Yleinen

Etänä toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa kehittämässä – Etävalmennus haastaa toteuttajiansa

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Karelia-ammattikorkeakoulusta ja teimme kehittämistyön harjoittelun kuntouttavassa työtoiminnassa Joensuun Taitamolla palvelumuotoilun periaatteita hyödyntäen. Osana kehittämistyötä teimme raportin etävalmennuksen nykytilasta sekä työkalupakin etävalmennustyön tueksi. Raporttiin keräsimme kokemuksia etänä toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneilta valmentautujilta Webropol-kyselyn avulla. Taitamossa työskenteleviltä työvalmentajilta saimme tietoa teemahaastattelun keinoin. Kevään 2020 koronapandemia johti koko yhteiskuntaa koskettavaan digiloikkaan. Tapaamis- ja kokoontumisrajoitukset johtivat […]


Kategoriat
Yleinen

Uskallatko myöntää, jos et vielä osaa?

Kaikkihan osaa käyttää digiä. Puhelimet ovat kasvaneet kiinni käsiimme niin lapsilla kuin aikuisillakin. Työt tapahtuvat pitkälti näytön äärellä. Monilla aloilla työpäivät istutaan Teamsissa. Vaikka koko päivä ei kuluisikaan toimistossa tiekonetta naputtaen, jo muissakin kuin varsinaisia toimistotaitoja edellyttävissä tehtävissä täytyy työaika kuitata sovelluksessa ja esimieskin kyselee lomatoiveista sähköpostilla. Voiko nykymuotoisessa digiyhteiskunnassa kuitenkaan myöntää, jos ei heti […]


Kategoriat
Yleinen

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (POMA) uudistaa työnhakupalveluja – mitä se voi tarkoittaa asiakkaiden näkökulmasta?

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli eli kutsumanimeltään POMA tulee voimaan toukokuussa 2022. Uudella mallilla tavoitellaan parempaa työllisyysastetta, laadukkaampia työllisyyspalveluja sekä työnhakijoiden tarpeisiin paremmin kohdentuvia palveluja. Työnhaussa painottuu entistä enemmän työnhakijan omatoimisuus, mutta toisaalta työnhakuun voi saada aiempaa enemmän yksilöllistä tukea. Tuki painottuu eritoten työttömyyden alkuvaiheeseen, joka tukee nopeampaa uudelleen työllistymistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.) Työnhakijan näkökulmasta omatoimisuus konkretisoituu […]