Etusivu » Julkaisu

Julkaisu

Tutustu julkai­suumme: Digirohkeus harvaan asutuilla alueilla — Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa ‑hanke

Lue julkaisua tästä

Julkaisu kertoo monipuo­li­sesti digiroh­keu­desta pitkien välimat­kojen maakun­nassa Pohjois-Karja­lassa. Se on läpileikkaus SoTyDigi-hankkeen ainut­laa­tui­sesta matkasta, jossa opimme lisää digistä, ihmisistä ja yhdessä kehit­tä­mi­sestä. Julkaisu koostuu seitse­mästä eri teemasta, joihin voit tutustua missä tahansa järjes­tyk­sessä.