Sosiaali- ja työllisyysalan tiedolla johtaminen ja verkostoyhteistyö

SoTyDigi -hanke ja sen kehittämisteemat ovat monella tapaa ajankohtaisia yhteiskunnan jatkuvan digitalisaation myötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää digipalveluiden lisäksi myös sosiaali- ja työllisyysalan tiedolla johtamista Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman lisäämiseksi.

Tiedolla johtaminen hankkeen työskentelyssä tarkoittaa, että kehittämistoimenpiteet pohjautuvat laadukkaaseen tietoon. Tuotamme asiakkaiden ja työntekijöiden kokemustietoa sosiaali- ja työllisyyspalveluiden suunnittelun tueksi koko maakuntaan. Haluamme olla mukana kehittämässä nimenomaan maakunnan asukkaiden tarpeisiin vastaavia digipalveluita.

Hankkeessa meitä kiinnostaa myös tiedolla johtamisen ”kansankielistäminen” ja tiedolla johtamisen osaamisen lisääminen sosiaali- ja työllisyyspalveluiden päivittäisessä työssä. Tiedolla johtamisesta kyllä puhutaan paljon, mutta moni miettii kuitenkin, mitä se voi tarkoittaa minun työssä? Millä välineillä tiedolla johtamista voidaan tehdä arjessa?

SoTyDigi -hankkeessa on tavoitteena tunnistaa myös sosiaali- ja työllisyysalan ennakointietoa tuottavia toimijoita maakunnassa osaamisverkoston muodostamiseksi. Tarkoituksena on hyödyntää maakunnassa olemassa olevia verkostoja, joille voimme tarjota uusia tiedolla johtamisen näkökulmia.

Hankkeessa kehitetään Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen palveluita. Sosionomiopiskelijoita osallistetaan kehittämiseen mukaan mm. harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta.

On tärkeää, että tulevat sote-ammattilaiset pääsevät hankkeen toimintaan mukaan ja tuovat tuoreita näkökulmia digitalisaation edistämiseen erityisesti sosiaalialalla. Hankkeen avulla saadaan uutta tietoa myös sosionomiopiskelijoiden digiosaamistarpeisiin tulevaisuudessa.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden digitalisaatiota edistävien hankkeiden kanssa. Osallistumme jo olemassa oleviin verkostoihin, mutta luomme tarpeen mukaan myös uusia. Yhdessä tekemisen avulla voidaan luoda entistä vaikuttavampia palveluja Pohjois-Karjalan maakuntaan.