Asiakkaiden osallistaminen ja yhteiskehittäminen

Yhteiskunnan digitalisaatio on meille kaikille jo arkipäivää monilta toimialoilta. Myös sosiaali- ja työllisyyspalvelut ovat tehneet digiloikkaa erityisesti koronaepidemian vauhdittamana parina viime vuotena. Samalla kun palvelut menevät entistä enemmän verkkoon, saattaa kuitenkin joidenkin kansalaisten tilanne olla entistä haastavampi.

Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digipalveluiden hyödyntämiseen omassa arjessa; heiltä voi puuttua laitteet tai niitä ei osata käyttää. Varsinkin maakunnan reuna-alueilla ei aina nettiyhteyskään toimi. Joskus voi olla myös vaikea saada apua ja tukea uusien digivälineiden ja -palveluiden käytön opettelussa.

SotyDigi-hankkeessa järjestetään sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaille matalan kynnyksen tilaisuuksia ympäri maakuntaa keväällä 2022. Näissä tapaamisissa tavoitteena on miettiä yhdessä asiakkaiden kanssa, miten digitalisaatio ja sen mahdolliset haasteet näyttäytyvät heidän arjessaan. Miten asiakkaita voisi tukea digitaitojen harjoittelussa osana sosiaali- ja työllisyyspalveluita?

Haluamme hahmottaa digitalisaation ilmiötä nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta. Mitä maakunnan sosiaali- ja työllisyyspalveluiden kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon, kun hyvinvointialue on käynnistymässä ja TE-palvelut ovat siirtymässä kunnille?

SoTyDigi -hankkeessa sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaat pääsevät osallistumaan palveluiden kehittämiseen ja tuomaan esille omia näkemyksiä ja kokemuksia. Hyödynnämme myös jo olemassa olevia maakunnan asukkaiden osallisuutta tukevia toimintoja, kuten asiakasraateja.