Sosiaali- ja työllisyysalan digitalisaatiota edistämässä

Sosiaali- ja työllisyysalan digipalvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa (SoTyDigi) -hankkeessa parannetaan sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden digitaitoja Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on lisätä myös työntekijöiden digi- ja etäohjausosaamista.

Hankkeessa edistetään digipalveluiden käyttöä ja luodaan uusia etäohjauksen toimintamalleja yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. SoTyDigin keskeisenä työskentelyn periaatteena on nimenomaan osallisuus ja yhdessä tekeminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

SoTyDigi-hankkeessa kehitetään myös sosiaali- ja työllisyysalan tiedolla johtamista. Tavoitteena on tunnistaa sosiaali- ja työllisyysalan ennakointietoa tuottavia toimijoita maakunnassa osaamisverkoston muodostamiseksi sekä luoda sosiaalialan tiedolla johtamisen opintokokonaisuus.

Hankkeessa saatuja oppeja ja tuotettua tietoa voidaan hyödyntää Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisessä.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään kehittämisyhteistyötä Siun soten ja Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021 – 31.12.2023.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (REACT EU:n ESR-toimenpiteet).