Hankkeen toiminta

SoTyDigi-hankkeessa tehdään kehittämisyhteistyötä Siun soten ja Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Työskentelyn periaatteena on osallisuus ja yhdessä tekeminen sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Lisäksi hankkeen toimintaan otetaan mukaan Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita ja opettajia.

Hankkeen toiminta rakentuu kolmesta kokonaisuudesta:
– asiakkaiden osallistaminen ja yhteiskehittäminen
– työntekijöiden digi- ja etäohjausosaamisen kehittäminen ja työn muotoilu
– sosiaali- ja työllisyysalan verkostoyhteistyö ja tiedolla johtaminen

Näiden kolmen kokonaisuuden sisältöä on avattu omilla alasivuillaan: asiakkaat, työntekijät ja verkosto.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään yhteistyötä myös maakunnan muiden hanketoimijoiden kanssa ja osallistutaan eri verkostojen toimintaan. Seuraamme myös kansallista keskustelua digitalisaation ympärillä.

Hankkeessa on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja muiden toimijoiden kanssa sekä oppia uutta. Siksi yhteistyö monialaisesti eri toimijoiden kanssa on meille tärkeää.