Etusivu » Muualla julkaistut artikkelit

Muualla julkaistut artik­kelit

Löydät hankkeemme artik­ke­leita myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Pulssi-julkai­su­por­taa­lista.

Karelia-amk:n DigiVisio ‑blogissa julkaistut tekstit:

Sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digipolku – hankkeen tulosten integrointi osaksi opetus­suun­ni­telmaa

Rohkeasti digiä kaikille! – tapah­tu­ma­vii­kolla yhdessä edistä­mässä digio­sal­li­suutta