Etusivu » Yhteystiedot

Yhteys­tiedot

SoTyDigi-hankkeen projek­ti­tii­missä työsken­te­levät projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki, projek­ti­asian­tuntija Seija Ollaranta, sosio­no­mi­kou­lu­tuksen lehtori Katja Sorjonen ja tiedolla johta­misen lehtori Tiina Soininen.

Jos nämä meidän hankkeen teemat kiinnos­tavat, ota yhteyttä! Vaihdamme mielel­lämme ajatuksia ja teemme yhteis­työtä eri toimi­joiden kanssa Pohjois-Karja­lassa ja muualla Suomessa.

Jaana Kurki
puh. 050 342 2889
[email protected]

Seija Ollaranta
p. 050 476 8869
[email protected]

Katja Sorjonen
p. 050 598 3183
[email protected]

Tiina Soininen
p. 050 594 9493
[email protected]