Työntekijöiden digiosaamisen kehittäminen ja työn muotoilu

Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden työntekijöillä voi olla tarvetta parantaa omia digitaitojaan samalla tavalla kuin heidän asiakkaillaan. Toki useimmiten työn kautta ja koronan vauhdittamana digitaidot ovat monilla työntekijöillä jo ainakin perusasioissa hyvin hallussa. Älypuhelimen ja tietokoneen käyttö ovat useimmissa asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä nykyään arkipäivää.

Toisaalta digiosaaminen asiakastyössä on kuitenkin muutakin kuin laitteiden ja eri ohjelmien käytön osaaminen. Teamsia saatetaan käyttää sujuvasti etäasioinnin järjestämisessä, mutta osataanko asiakasta ohjata ja kohdata yhtä laadukkaasti kuin perinteisessä tapaamisessa kasvotusten?

Meitä kiinnostaa, millaista osaamisen kehittämistä työntekijät kaipaavat esim. vuorovaikutukseen tai asiakkaan ohjaukseen etäasioinnin välityksellä. Moni työntekijöistä kaipaa lisää osaamista myös digituen antamiseen. Miten ohjaan asiakasta esim. älypuhelimen käytössä tai asioinnin hoitamisessa sähköisesti? Mitä työntekijän täytyy tietää tietoturvasta, jotta osaan ohjata asiakasta oikein?

SoTyDigi-hankkeen aikana sosiaali- ja työllisyyspalveluiden toimijoiden verkostolle järjestetään tietoiskuja ja koulutusta digitalisaation eri teemoihin liittyen. Verkostotapaamisissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan työntekijöiden digiosaamista eri näkökulmista.

Työntekijöille on tarkoitus järjestää palvelumuotoiluvalmennusta, jonka tuella he pystyvät kehittämään uusia etäohjauksen ja digituen toimintamalleja sosiaali- ja työllisyyspalveluihin. Valmennukset on toteutetaan vuoden 2022 aikana. Valmennuksen aikana saatuja oppeja työntekijät voivat jatkossa hyödyntää oman yksikön toiminnan kehittämisessä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.