Kategoriat
Yleinen

Erilaisia asiakastarinoita digiyhteiskunnasta

Millaista digiyhteiskunnassa on elää työttömän ihmisen näkökulmasta katsottuna? Millaisia heidän digitaitonsa ovat? Miten digitalisaation on vaikuttanut heidän arkeensa ja palveluiden käyttöön? Voivatko puutteelliset digitaidot vaikuttaa työllistymiseen? Tiedonkeruu asiakkaita osallistamalla Näihin ja muutamiin muihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastausta SoTyDigi-hankkeessa keväällä 2022. Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden digitaitojen ja digipalveluiden käyttökokemusten kartoittaminen oli osa hankkeen kehittämisprosessin ensimmäistä vaihetta. […]


Kategoriat
Yleinen

Kenelle etävalmennus sopii? Millaista on kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena asiakkaiden mielestä?

Kuntoutusta järjestäville ja tuottaville tahoille palvelujen digitalisointi on herättänyt kysymyksiä muun muassa etäkuntoutuksen tietoturvasta sekä siitä, millaisille asiakkaille etäteknologian käyttö soveltuu ja minkälaisia interventioita voidaan etäyhteyksin toteuttaa. Etäkuntoutuksen hyödyntämistä puolletaan muun muassa sillä, että se mahdollistaa palvelujen saatavuuden kaikille ja tuo kuntoutuksen asiakkaiden omaan toimintaympäristöön. Etäkuntoutuksen käyttöönoton hidasteena tai esteenä pidetään teknologian arvioitua kustannusta ja […]


Kategoriat
Yleinen

Etänä toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa kehittämässä – Etävalmennus haastaa toteuttajiansa

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Karelia-ammattikorkeakoulusta ja teimme kehittämistyön harjoittelun kuntouttavassa työtoiminnassa Joensuun Taitamolla palvelumuotoilun periaatteita hyödyntäen. Osana kehittämistyötä teimme raportin etävalmennuksen nykytilasta sekä työkalupakin etävalmennustyön tueksi. Raporttiin keräsimme kokemuksia etänä toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneilta valmentautujilta Webropol-kyselyn avulla. Taitamossa työskenteleviltä työvalmentajilta saimme tietoa teemahaastattelun keinoin. Kevään 2020 koronapandemia johti koko yhteiskuntaa koskettavaan digiloikkaan. Tapaamis- ja kokoontumisrajoitukset johtivat […]


Kategoriat
Yleinen

Uskallatko myöntää, jos et vielä osaa?

Kaikkihan osaa käyttää digiä. Puhelimet ovat kasvaneet kiinni käsiimme niin lapsilla kuin aikuisillakin. Työt tapahtuvat pitkälti näytön äärellä. Monilla aloilla työpäivät istutaan Teamsissa. Vaikka koko päivä ei kuluisikaan toimistossa tiekonetta naputtaen, jo muissakin kuin varsinaisia toimistotaitoja edellyttävissä tehtävissä täytyy työaika kuitata sovelluksessa ja esimieskin kyselee lomatoiveista sähköpostilla. Voiko nykymuotoisessa digiyhteiskunnassa kuitenkaan myöntää, jos ei heti […]


Kategoriat
Yleinen

Tervetuloa SoTyDigi-hankkeen matkaan

Tässä blogisarjassa kerromme hankkeen toiminnasta sosiaali- ja työllisyyspalveluiden kentällä Pohjois-Karjalan maakunnassa. SoTyDigi-hanke on alkanut marraskuussa 2021, joten matkaa on nyt kulunut muutama kuukausi. Hanke on lähtenyt nopeasti liikkeelle, vaikka korona meitä ajoittain onkin haastanut. Syksyn aikana pääsimme muutamalle kuntakierrokselle jopa ihan livenä, mikä oli tietysti aikamoista herkkua näin pandemia-aikana. Meillä on keskiössä sosiaali- ja työllisyyspalveluiden […]